De W.H.O. - fout op fout op fout

Veel testen om te bewijzen dat vlees, melk en eieren gevaarlijke voedingsmiddelen zijn, hebben gefaald.

Ze hebben niet kunnnen aantonen dat het inderdaad zo is.

Na een onderzoek waar meer dan 50.000 mensen aan deelnamen - kwam het British National Advisory Committee on Nutritional Education (NACNE) in 1983 opnieuw op de proppen met dezelfde aanbeveling: vlees, melk en eieren moeten verbannen worden.

Ter ondersteuning werden de aanbevelingen van de WHO deskundigen aangehaald.

Daarna werd het rapport van de wereldgezondheidsorganisatie telkens weer geciteerd - met andere stukken die op basis van het WHO rapport tot stand gekomen waren. De andere onderzoeken werden genegeerd. (2)

Ondertussen gingen veel bekende cardiologen in verweer tegen de rapporten – ook prof. J.R.A. Mitchell, de hoofdredacteur van het International Journal of Cardiology. Hij schreef:

"Elke predikant mag zijn geloof uitdragen, maar elke wetenschapper heeft het recht om bewijzen te vragen. Het komt te vaak voor dat het collectieve geloof van een prestigieuze commissie dienst doet als vervanger van de feiten. Er is niet veel zicht op de relatie tussen de opvattingen van de commissie en de waarheid." 9

De media was er dol op!

De fabel, waarin vet, cholesterol en gezonde voedingsmiddelen waar ze in zaten (vlees, melk en eieren) verdoemd werd, werd steeds meer geaccepteerd. De bedenkingen van Mitchell en vele anderen werden genegeerd.

De media was dol op het sensationele nieuwe idee en werkte graag mee aan het verzoek om elk argument over het onderwerp te mijden. Ze kreeg te horen dat het alleen maar zou zorgen voor verwarring en dat de boodschap dan verloren zou gaan.

Elk media verslag trok veel publieke belangstelling. De voortdurende herhaling van deze krachtige, ondubbelzinnige boodschap zorgde voor een goede inprenting bij het grote publiek – en niet te vergeten de beïnvloedbare, jonge medische studenten. 2

In de tweede helft van de jaren 1980 werd de boodschap continu afgedraaid op alle westerse radio- en televisiestations. De boodschap had nu de status bereikt van "gezond verstand" en "bekend feit" – zoals de zon die elke dag opkomt.

Gezond voedsel was nu gelijk aan vetvrije voeding, zonder melk, vlees en eieren. Het bestond uit koolhydraten, vooral de zetmelen in rijst, pasta en brood.

Meer testen om de boodschap te bevestigen

Geen enkel onderzoek tussen eind jaren 1980 tot en met heden, is er in geslaagd om enig overtuigend bewijsmateriaal te leveren over het verband tussen de consumptie van vet en cholesterol en hart aandoeningen. 14, 16

De Framingham Study, de Nurses Study, de Health Professional's Follow-up Study: ze leverden geen enkel bewijs. 10

Een citaat vam F.B. Hu et al: "Het verslag van de Framingham Heart Study laat zien dat vetten, verzadigde vetten en enkelvoudig onverzadigde vetten verband houden met een verminderde kans op hersenbloeding door verstopte aders."

Hier hebben we een onderzoek dat de beschermende eigenschap van vetten laat zien!

De testen zijn er niet in geslaagd om te laten zien hoe gevaarlijk vlees, eieren en vlees is.

Wel hebben ze laten zien hoe beschermend vetten kunnen zijn, ook verzadigde vetten – in de juiste voedingscontext, zonder koolhydraten in de voeding.

En toch gaat de medische broederschap gewoon door met zijn campagne.