De regulering van cholesterol

Het lichaam van mensen, katten en honden produceert al miljoenen jaren cholesterol, als en wanneer het nodig is.

Er zijn nooit problemen geweest. Dan komt uiteraard de vraag: "Wat is de oorzaak van de huidige problemen en vooral het probleem van coronaire hartaandoeningen, die voor het eerst optraden rond het jaar 1900?"
De antwoorden liggen bij de dieetveranderingen van die tijd, in combinative met een goed begrip van wat eenvoudige basis chemie.

De dieetveranderingen rond 1900 zijn goed gedocumenteerd door Cleave. 1

Ze bestonden uit een geleidelijk en substantieel toenemend gebruik van geraffineerde tafelsuiker en andere geraffineerde koolhydraten en vooral geraffineerd wit meel.

De regulering van het cholesterolgehalte in het lichaam is goed beschreven in alle modern biochemische leerboeken. Wordt het begrepen, dan is het simpel en voor de hand liggend.

Toch weten de meeste gezondheidsdeskundigen er niets over - en de kennis wordt genegeerd door de meeste moderne artsen.

Het werkt precies andersom als wat de meeste gezondbheidsdeskundigen denken en dit ongebrip ligt aan de wortel van coronaire hartaandoeningen en veel andere moderne aandoeningen.

De cholesterolregulatie in het lichaam

Cholesterol wordt in een lichaamscel geproduceerd door een molecule die Acetyl-CoA heet.

De molecule komt voort uit de afbraak van vetten, eiwitten en koolhydraten. Dit gebeurt voornamelijk in de levercellen, maar de meeste cellen in het lichaam kunnen het produceren en doen dat ook.

Door de moderne, koolhydraatrijke voeding is de meeste Acetyl-CoA afkomstig van de koolhydraten in de voeding.

Is er te veel Acetyl-CoA in een cel, dan wordt het verbrand om energie te leveren of omgezet in vet of cholesterol. Dit gebeurt door middel van enzymen, zoals bij alle processen op celniveau.

Het enzyme HMG-CoA reductase reguleert hoeveel Acetyl-CoA omgezet wordt in cholesterol. We noemen dit voor het gemak het cholesterol producerend enzym.

De twee hormonen insuline en glucagon bepalen hoeveel of hoe weinig werk er aan de winkel is voor HMG-CoA reductase.

Glucagon stopt het cholesterol producerende enzym - insuline activeert het.

Is er te veel cholesterol in de cellen, dan gebeurt het volgende:

Het cholesterol producerende enzym wordt snel vernietigd.

Enzymen die zorgen voor de opslag van cholesterol in de cellen, stoppen met werken.

Het aantal LDL receptoren (ontvangers) aan de buitenkant van de cel vermindert drastisch.

Dit is de basis van de cholesterol regulatie. Met deze eenvoudige regels wordt het LDL cholesterol gehalte van het bloed gereguleerd.

Maar hoe werkt het dan in de praktijk?