De bewijzen ter ondersteuning van de Lipide Hypothese

Deskundigen verzekeren ons dat de Lipide Hypothese gedragen wordt door onweerlegbare, wetenschappelijke bewijzen.

In werkelijkheid is er slechts weinig bewijsmateriaal voor de kretologie, dat voeding met weinig cholesterol en verzadigde vetten zorgt voor minder stergevallen door hart en vaatziektes - en een hoge ouderdom.
Voor 1920 kwamen hart- en vaatziekten zelden voor in Amerika. Toen een jonge internist, Paul Dudely White, een Duitse electrocardiograaf introduceerde bij zijn collegaís op de Harvard Universiteit, vertelden ze hem dat hij zich beter bezig kon houden met medische activiteiten waar hij wat mee kon verdienen.

Met het nieuwe apparaat konden blokkades in de bloedvaten aan het licht gebracht worden.

Aandoeningen van de bloedvaten konden al aan het licht gebracht worden in hun beginstadium - maar in die tijd waren verstopte aders zoín zeldzame rariteit, dat White moest zoeken naar patiŽnten die baat zouden kunnen hebben bij zijn nieuwe techniek.

In de volgende 40 jaar steeg het aantal gevallen met aandoeningen van de bloedvaten drastisch. De toename was zo groot, dat hartaandoeningen in het midden van de jaren 1950 uitgegroeid waren tot de belangrijkste doodsoorzaak van de Amerikanen.

Nu zijn hartaandoeningen de oorzaak van minimaal 40% van alle sterfgevallen in de VS. Indien hartaandoeningen het gevolg zijn van het eten van verzadigde vetten zoals men ons verteld heeft, zou er een vergelijkbare toename van dierlijke vetten in de Amerikaanse voeding te zien moeten zijn.

In werkelijkheid is het tegenovergestelde het geval. In de 60 jaar tussen 1910 en 1970 is het aandeel dierlijke vetten in de voeding gedaald van 83% naar 62% - en de boterconsumptie van 9 kilo per hoofd per jaar naar 4 kilo.

In de afgelopen 80 jaar is de cholesterolinname via de voeding toegenomen met 1%. In dezelfde periode is het percentage plantaardige oliŽn in de vorm van margarine, transvetten en geraffineerde oliŽn gestegen met ongeveer 400% terwijl de consumptie van voorbewerkte voedingsmiddelen en suiker gestegen is met ongeveer 60%.

Vaak wordt de Framingham Hart Studie aangehaald als bewijsmateriaal voor de Lipide Hypothese. De studie begon in 1948. Er deden ongeveer 6000 inwoners van het stadje Framingham in Massachussetts aan mee.

Met een tussenpose van 5 jaar werden twee groepen met elkaar vergeleken Ė de ene groep at weinig cholesterol en verzadigde vetten en de andere groep veel. Na 40 jaar onderzoek kon de leider van het onderzoek niet anders dan toegeven:

IN FRAMINGHAM, MASS. is gebleken dat HOE MEER VERZADIGDE VETTEN en HOE MEER CHOLESTEROL en HOE MEER CALORIEN MEN AT, HOE LAGER HET CHOLESTEROLGEHALHALTE VAN HET BLOED WAS!

"We ontdekten dat de mensen die de meeste cholesterol aten, de meeste verzadigde vetten en de meeste calorieŽn, het minste wogen en lichamelijk het actiefste waren."

De studie toonde aan dat degenen die meer wogen en abnormaal veel cholesterol in hun bloed hadden, iets meer kans liepen op hart en vaatziektes in de toekomst.

Gewichtstoename en cholesterolwaarde waren echter omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid vetten en cholesterol in de voeding.

In een Britse studie over een periode van meerdere jaren waar duizenden mannen aan meededen, werd aan de helft gevraagd om:

minder cholesterol en verzadigde vetten in hun voeding te gebruiken,

te stoppen met roken en

meer onverzadigde vetten zoals margarine en plantaardige oliŽn te gebruiken.

Een jaar later waren er 100% meer doden in de groep die de "goede" voeding had gegeten - terwijl alle mannen in de groep van de "slechte" voeding gewoon door waren blijven roken!

De auteur negeerde deze resultaten bij de beschrijving van de studie in het voordeel van de heersende politieke opvattingen in de UK:

"De conclusie voor de openbare volksgezondheidspolitiek in de UK is, dat een preventief programma zoals wij evalueerden in dit onderzoek waarschijnlijk effectief is."

De US Multiple Risk Factor Intervention Trial [MRFIT] die gesponsord werd door het Nationale Hart, Long en Bloed Instituut vergeleek de sterftecijfers en eetgewoonten van meer dan 12.000 mannen.

De mannen met "goede" eetgewoontes (minder verzadigde vetten en cholesterol) hadden iets minder hart en vaataandoeningen, maar hun sterftecijfer ten gevolge van andere aandoeningen was veel hoger.

Soortgelijke resultaten zijn ook uit andere studies naar voren gekomen.

De weinige studies die een samenhang laten zien tussen minder vet en minder hart en vaataandoeningen, en lagere sterftecijfers laten een overeenkomstige toename van sterfgevallen zien door:

kanker,

hersenbloeding,

zelfdoding en

dood door geweld.

De Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial [LRC-CPPT], kosten 150 miljoen US$, wordt het meest aangehaald om vetarme voeding te rechtvaardigen en te verdedigen.

In werkelijkheid zijn er helemaal geen onderzoeken gedaan naar cholesterol en verzadigde vetten in de voeding - alle deelnemers kregen voeding met weinig cholesterol en weinig verzadigde vetten.

Alleen de werking van een geneesmiddel om het cholesterolgehalte te verlagen werd getest.

De statistische analyse van de resultaten duidde op een vermindering van 24% in de groep die het geneesmiddel innamen in vergelijking met de groep die een placebo kreeg.

Maar in de groep die het geneesmiddel kregen, nam het aantal doden ten gevolge van andere oorzaken dan hart en vaataandoeningen toe Ė ze stierven aan de gevolgen van kanker, herseninfarct, geweld en zelfdoding.

De conclusie dat minder cholesterol de kans op hartaandoeningen vermindert, is verdacht.

Onafhankelijke onderzoekers die de resultaten van deze studie onderbrachten in tabellen, vonden geen opmerkelijke statistische verschillen in de sterftecijfers van hart en vaataandoeningen bij de twee groepen.

De populaire en de medische pers prees de LRC-CPPT test als het lang gezochte bewijs, dat dierlijke vetten de oorzaak zijn van hartaandoeningen - doodsoorzaak #1 in Amerika.