De voeding van de vos

De vos is net als de prairiewolf onderwerp geweest van veel onderzoek.

Vossen werden beschouwd als intensieve jagers op gedomesticeerd vee.




De analyse van de eetgewoonten van de vos geeft aan dat deze hondachtige een opportunistische carnivoor is, die voedsel eet waar hij gemakkelijk aan kan komen.


Tabel 4: de voeding van vossen volgens onderzoek van de maaginhoud

Lokatie Aantal monsters Leeg % Inhoud
Centraal Massachussets 57 nvt appels, spitsmuizen, muizen
Noord Florida, Zuid Georgia, Zuid Carolina 171 nvt konijnen, knaagdieren, vogels, insecten
New York 134 nvt konijnen, muizen
New York, New England 229 10 muizen, konijnen, gras
Minnesota 34 14.7 muizen, konijnen, kip
Minnesota 58 8.6 muizen, konijnen, planten, fruit
Iowa 79 44 knaagdieren, konijnen, vogels
Iowa 33 42 knaagdieren, konijnen, planten
Iowa 50 nvt konijnen, muizen, vogels (kippen, fazanten)
Missouri 1.170 14 hazen en konijnen, muizen en ratten, kippen
Wisconsin 29 nvt konijnen, kleine zoogdieren, kadavers
Wisconsin 59 nvt konijnen, knaagdieren, vogels
Wisconsin 59 nvt knaagdieren, konijnen
Pennsylvania 89147 nvt kippen, konijnen, fazanten
Indiana 211 nvt konijnen, muizen
Ohio 89 nvt opossums, konijnen, eekhoorns
Noord Dakota 200 nvt muizen, vogels, konijnen
Victoria 1.229 21.3 konijnen, schapen, kadavers, muizen

De belangrijkste voedingsmiddelen zijn kleine zoogdieren zoals konijnen en knaagdieren.

Het lijkt op wat de prairiewolf eet, maar er zijn verschillen.

Uit sommige verslagen blijkt dat knaagdieren belangrijker zijn als basisvoeding, maar dit wordt niet ondersteund door de gegevens in tabel 4.

Ook eet de rode vos minder konijnen en meer andere prooidieren van de prairiewolf.

De belangrijkheid van vogels in de voeding van de vos is discutabel.

Er zijn situaties waar vogels de belangrijkste voedingsbron zijn. Deze voedselvoorkeur doet zich waarschijnlijk voor wanneer het vogelbestand groot is of het konijnenbestand en knaagdierenbestand klein is.

Uit de maagonderzoeken blijkt dat de rode vos geen strikte carnivoor is. Er werden ook appels, soorten gras, dadelpruimen, pruimen en divers plantaardig materiaal aangetroffen.

De rode vos heeft andere voorkeuren dan de grijze vos. De grijze vos eet vaker en meer planten in de winter. Dit verschil is vooral duidelijk in de wintermaanden.