De Heimlich greep bij dieren

Bron: Bobby Mammato,DVM,MPH - Pet First Aid. ISBN 1-57857-000-X
Wees voorzichtig dat u niet wordt gebeten als u de heimlich greep toepast bij dieren, vooral als het dier bij bewustzijn is.

1. Open de mond van het dier voorzichtig en beweeg met uw vinger heen en weer om te kijken of u het voorwerp los kunt krijgen.Pas op dat het voorwerp niet verder de keel in schiet.

2. Trek de tong naar voren, verwijder het voorwerp of eventueel aanwezige braaksel.

3. En klein dier dat makkelijk te tillen is, kunt u bij de heupen pakken met zijn kop naar beneden.

4. Is het dier te zwaar om te tillen, hou dan zijn achterpoten in de lucht (als een kruiwagen), zodat zijn kop naar beneden hangt.

5. Als het voorwerp nog niet naar buiten komt, doet u het volgende:

laat het dier staan of liggen.

plaats uw armen om zijn middel.

Maak met beide handen een vuist en plaats de vuist vlak achter de laatste rib.

Druk de onderbuik samen door met de vuist 5x snel te duwen.Deze greep wordt ook bij mensen wordt gebruikt als iets in de keel vast zit.

Doe 5x mond op mond beademing,zelfs een klein beetje dat het vreemde voorwerp kan passeren, maakt de heimlich-greep effektiever.

6. Als dit niet succesvol is, geef dan een scherpe slag met de platte kant van de hand tussen de schouderbladen. Herhaal vervolgens de heimlich-greep (5).

7. Voel nu weer voorzichtig met de vingers in de mond of je het voorwerp kunt losmaken, als het tenminste nog niet uit zichzelf naar buiten is gekomen.

Als het voorwerp verwijderd is, check dan de ABC zoals hieronder wordt beschreven en begin met reanimatie indien nodig.

Meer informatie op de volgende websites:

een video-instructie

heimlich manoeuvre

Het ABC van reanimatie

Reanimatie is de methode om een dier te behandelen dat niet ademt of wiens hart stil staat. Het bestaat uit beademing en hartmassage.

Reanimatie is gebaseerd op 3 principes (ABC). U moet deze stappen volgen bij een poging tot reanimatie.

Zelfs als reanimatie wordt uitgevoerd door een ervaren dierenarts, werkt het niet altijd. Geef Uzelf niet de schuld als de poging mislukt!

A = Airway - luchtwegen

Is de luchtweg van het dier vrij? Kijk eerst of er geen vreemde voorwerpen in de mond / keel zitten. Als er niets te vinden is, gaat u naar B.

Is de luchtweg niet vrij, volgt u de stappen diehierboven beschreven zijn.

B = Breathing - ademen

Ademt het dier? Zo ja, sta hem dan toe een houding aan te nemen die voor hem prettig is.

Ga dan naar C.

Als het dier niet ademt, doet u het volgende.

Open de luchtweg (zie A)

Bij middelgrote en grote honden sluit u de mond en lippen door uw handen er om heen te leggen. Houd de snuit rustig gesloten.

Bij kleine honden(lichter dan 12kg) en katten sluit u de mond en lippen met uw eigen mond.

Plaats uw mond over de snuit van het dier en adem krachtig uit.

Beadem 4 of 5 keer, kijk dan of het dier zonder hulp ademt.

Begint het dier te ademen, maar is zijn ademhaling onregelmatig en oppervlakkig, gaat u door met beademen tot de dierenarts er is. Of ga max. 20 minuten door met beademen.

Bij kleine honden of katten: 20-30 keer beademen per minuut

Bij middelgrote of grote honden: 20 keer beademen per minuutC = Circulation - circulatie

Voelt u een hartslag of pols ? Zo nee, begin dan met hartmassage.


Kleine honden en katten

Leg het dier op zijn rechterzij.

Kniel neer aan de kant van de borstkas.

Plaats de palm van uw hand over de ribben, op de plaats waar de elleboog de borst raakt.Plaats uw andere hand aan de onderkant (= rechterzijde) van het dier.

Druk de borst 1 a 2 cm. in (uw ellebogen moeten ietwat gestrekt zijn)

Hartmassage wordt afgewisseld met kunstmatige ademhaling.

Als u alleen bent doe dan 5 x massage op 1 x beademen. Check dan de polsslag.

Is er nog iemand, dan doet de een de massage en de ander de beademing. 3 x massage op 1 x beademen. Check dan de polsslag.


Middelgrote en grote honden (12-40 kg)

Sta of kniel met de achterkant van het dier voor u. (De hond ligt op de rechterzij)

Strek uw armen.

Leg uw handen op elkaar.

Druk op de borst op de plek waar de linker elleboog ligt, als u deze naar de borst brengt.

Druk de borst telkens 2 6 cm. in.

Bent u alleen, dan 5 x massage op 1 x beademen. Check dan de polsslag

Is er nog iemand, dan 2 a 3 x massage op 1 x beademen. Check dan de polsslag.


Heel grote honden (zwaarder dan 40 kg)

Gebruik de techniek voor middelgrote/grote honden.

Bent u alleen, dan 10 x massage op 1 x beademen. Dan checkt u de polsslag.

Is er nog iemand, dan 6 x massage op 1 x beademen, Check dan de polsslag.

Denk niet dat er geen hartslag is omdat het dier niet ademt.

Begin niet met massage voordat u de hartslag hebt gecontroleerd.

Als een dier bij bewustzijn is en hij reageert op zijn omgeving, dan is er een hartslag.

Ga door met reanimeren tot het dier een sterke polsslag heeft of tot u de dierenarts hebt bereikt.