Salmonella bij mensen door rauw gevoede honden?

Ian Billinghurst, vertaling Ignit Bekken

This document may be reproduced - in whole and with the sources acknowledged.

Canadese dierenartsen zijn er in geslaagd om mensen die rauwe voeding aan hun hond willen geven, bang te maken voor salmonella in met name rauwe kip.

Ze doen dit met een onderzoek, waarin gesuggereerd wordt dat een hond Salmonella uitscheidt na het eten van rauwe kip en dat mensen er ziek van kunnen worden. (Joffe and Shlesinger, Can Vet J Volume 43 June 2002 pp 441 - 442).

Twee dierenartsen hebben een onderzoek gedaan met twintig honden, maar de resultaten hebben vanuit puur wetenschappelijk standpunt geen enkele betekenis.

Er waren te weinig deelnemers aan het onderzoek en de onderzoeksmethode deugde niet. Men kan alleen maar gissen wat er op de agenda van de onderzoekers stond.

De criteria voor de selectie van de voeders zijn niet bekend. Dit roept vraagtekens op, vooral omdat de onderzoekers er op gepind waren om te bewijzen hoe gevaarlijk rauwe voeding is.

In acht van de rauwe voeders werd salmonella gevonden in de droogvoerders werd geen salmonella aangetroffen.

Alle analyses van voeders en ontlasting werden gedaan met slechts n monster. De methode voor het selecteren en analyseren van de voeders roept twijfels op over de geldigheid van deze test.

De ontlasting van de deelnemende honden werd onderzocht. De analyse toonde aan, dat salmonella in de ontlasting van drie rauw gevoede honden gevonden werd en dat er geen salmonella gevonden werd in de ontlasting van de honden die droogvoer aten.

We weten, dat salmonella aangetroffen werd in acht van de rauwe voeders, die de onderzoekers geselecteerd hadden - en we weten, dat de onderzoekers droogvoer selecteerden, dat gegarandeerd vrij was van salmonella.

Het is interessant dat bij slechts drie van de honden salmonella aangetroffen werd in hun ontlasting, ondanks het hoge salmonellagehalte van de geselecteerde voeders.

Het onderzoek is niet gecontroleerd. dat wil zeggen herhaald.

Het experimentele protocol is beschreven op een armzalige manier. Daarom is het onmogelijk om het ontwerp van de studie te onderzoeken op correctheid.

Dit is verdacht - de onderzoekers waren bevooroordeeld. Verder is er niets geschreven over de onderzoeksmethoden in het laboratorium.

Drs Joffe en Shlesinger stellen, dat er meer salmonella gevonden zou zijn bij meer rauw gevoede honden - als er meer ontlastingmonsters geweest waren.

Ze hadden net zo goed kunnen stellen, dat het niet het geval zou zijn.

Ze hadden ook kunnen stellen, dat het mogelijk zou zijn om in 30 procent van de ontlasting van de brokjeshonden salmonella aan te treffen. Dit is het nationale gemiddelde, dat wordt aangehouden door de meeste veterinaire laboratoria.

Aan de andere kant is het interessant dat in 70 procent van de ontlasting van de rauw gevoede honden geen salmonella gevonden werd. Het is een teken is dat rauw gevoede honden een bepaalde mate van weerstand hebben tegen deze ziektekiem.

Maar aan weer een andere kant hebben we geen informatie over de kwaliteit van de droogvoeders en of de rauwe voeders opgewarmd werden voor ze naar de honden gingen.

Ook weten we niets over de gezondheid en het welzijn van de rauw gevoede honden. En we weten helemaal niets over het droogvoer dat gevoerd werd.

Het is duidelijk, dat deze test geen enkele waarde heeft als deugdelijk gecontroleerd, wetenschappelijk werk.

Het enige en het beste wat er over gezegd kan worden, is dat het een duidelijke illustratie is van de opzet van de onderzoekers ze zijn er in geslaagd om te vinden wat ze zochten.