Discussie

Uit deze inleidende studie blijkt dat er verschillende Salmonella bloedtypes aanwezig waren in 30% van de ontlastingmonsters van honden die zelf gemaakte BARFvoeding kregen, terwijl er geen salmonella zat in een van de ontlastingmonsters van de commercieel gevoerde honden.

Deze resultaten hebben geen statistische waarde door het kleine aantal honden dat onderzocht is. Meer honden of meerdere ontlastingmonsters per hond zouden wel gezorgd hebben voor een statistische waarde van de resultaten.

Helaas was het door de gelimiteerde financiering door deze privť kliniek niet mogelijk om meer dieren te onderzoeken of meerdere culturen van de individuele deelnemers te onderzoeken.

Het feit dat 80 procent van de BARFmonsters positief getest werd op Salmonella is interessant, maar niet verbazend door de goede documentatie van Salmonella in rauwe kip.(3)

Het feit dat geen van de commerciŽle voermonsters Salmonella bevatte, kwam niet als een verrassing. Van de 3 positieve ontlastingmonsters, was 1 van een hond waar dezelfde Salmonella ook in de voeding aangetroffen werd, 1 van een hond waar een andere aangetroffen werd in de voeding en de derde was afkomstig van een hond waarvan de voeding negatief testte.

De ontlastingmonsters kunnen een weergave zijn van besmet voedsel dat voorheen gegeten is.

Gezien het hoge aantal positieve resultaten, zou men kunnen aannemen dat onderzoek van meerdere ontlastingmonsters van honden die BARFvoeding krijgen, meer dan 30 procent Salmonella opgeleverd zou hebben.

De resultaten van deze inleidende studie bewijzen dat sommige honden die BARFvoeding krijgen Salmonella uitscheiden in hun ontlasting.

Dit feit zou goed overwogen moeten worden door hondenbezitters die gekozen hebben voor deze voeding, en speciale aandacht moeten krijgen van iedereen met jonge kinderen, ouderen of anderen met een verminderde weerstand.

We hopen dat dit onderzoek zal dienen als een drijvende kracht voor verder onderzoek met meer deelnemers en meerdere ontlastingmonsters per deelnemer, zodat de bezorgdheid voor de openbare gezondheid met betrekking tot deze populaire voedingtrend volledig uit de doeken gedaan kan worden.

Gezien het hoge percentage BARFvoedingen die positief testten op Salmonella, moet goede hygiŽne in acht genomen worden bij het klaarmaken van deze voeding. Ook de voerbak, de plaats waar gevoerd wordt en de mond van het huisdier moeten beschouwd worden als potentiŽle Salmonellabronnen.


Referenties

1. Billinghurst I. Feeding the adult dog. In: Give Your Dog a Bone. Alexandria, Australia: Bridge Printery, 1993:265-280.

2. Freeman L, Michel KE. Evaluation of raw food diets for dogs. J AmVet Med Assoc 2001;218:705-709.

3. Houston DL. USDA and Salmonella control. Proc 91st Annu Meet US Anim Health Assoc, 1987:454-460.

4. Green CE. Salmonellosis. In: Infectious Diseases of the Dog and Cat, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1990:235-240.

5. LeJune JT, Hancock DD. Public health concerns associated with feeding raw meat diets to dogs. J Am Vet Med Assoc 2001;219:1222-1225.

6. Daniel WW. Biostatistics: a Foundation for Analysis in the Health Sciences. 4th ed. New York: Wiley and Sons, 1987:537-552. 442 Can Vet J Volume 43, June 2002