De hond als besmettingsbron voor mensen

De heren drs. Joffe en Shlesinger maken zich zorgen over de mogelijke salmonella overdracht van honden naar mensen en de besmetting van de leefomgeving met salmonella, die uitgescheden wordt door honden.

Iedereen weet, dat er salmonella in kippenvlees zit en dat mensen er ziek van kunnen worden.

Honden zijn nooit infectiebronnen voor mensen geweest. Hier zijn vroeger al onderzoeken naar gedaan, voordat droogvoer in de mode kwam Ė toen honden nog wel de gelegenheid hadden om in contact te komen met rauw vlees in de keuken.

Iedereen weet, dat salmonella gewoonlijk geen schijn van kans heeft om ziekte te veroorzaken bij een gezonde hond.

De bacterie nestelt zich liever in een hond die brokken eet. Zijn verzwakte immuun systeem kan de infectie niet afweren Ė een direct gevolg van biologisch onjuiste voeding.

Waar het op neer komt is dat Salmonella geen kans heeft bij de meeste honden. Hij wordt zelden uitgescheden, ook als hij zich heeft kunnen nestelen. Als hij uitgescheden wordt, is dat maar heel weinig - tenzij de hond goed ziek is.

Het is bekend dat ziekteverwekkers zoals salmonella vaak in droogvoer zitten.

De besmetting vindt plaats tijdens het productieproces. Tijdens de afkoeling komen de brokken in contact met de besmette omgeving in de fabriek.

Het is goed om te weten dat het salmonella organisme zeer labiel is en na uitscheiding snel uit het milieu verdwijnt. Het kan alleen overleven bij gunstige condities en die zijn er zelden.

Slangen die gehouden worden als huisdier staan bekend als dragers van salmonella. De kans dat zij salmonella bij zich dragen is veel groter - en de kans om hun verzorgers te besmetten ook.

De bassins waar reptielen in gehouden worden zijn een potente salmonellabron. Salmonella kan hierin overleven en groeien.

In de ziekteleer van mens en dier is welbekend, dat af en toe contact met salmonella geen salmonella infectie veroorzaakt.

De dosering om ziekte bij mensen te veroorzaken is niet goed bekend. Zo uit de losse hand denk ik dat het in de buurt komt van ongeveer 1 miljoen organismen. Dit aantal kan nooit behaald worden door af en toe de bek of de vacht van een hond aan te raken.

Uit de jarenlange ervaring en kennis over het gedrag van salmonella in een omgeving waar dieren en mensen verblijven kunnen we afleiden, dat gezelschapshonden geen bron zijn van salmonellabesmetting bij mensen, omdat er geen manier is om de overdracht te laten plaatsvinden.

Er is ook geen manier bekend waarop rauw gevoede honden de bacterie zouden kunnen overdragen. Er zijn altijd honden geweest die rauwe voeding kregen.